Skip to content

Kundresan

Kundresans roll

Kundresan är en viktig del i analysen av era kunders köpmönster. Utan att veta vilka steg ens kunder går igenom eller hur ni som företag kan påverka kunderna i de olika stegen är det svårt att ta reda på hur det bästa sättet att nå kunderna är. Vi på the The Incredible Journey har sammanställt ett antal texter för att underlätta detta. Med tiden kommer dessa att fyllas på med ytterligare  texter på samma tema. 

Artiklar om kundresan

Är ni redo att starta er digitaliseringsresa?

Vi måste hänga med i utvecklingen för att möta våra kunders behov och förväntningar idag och i framtiden. Det finns troligen ett läckage idag i våra kanaler med kunder som vi inte når hela vägen till ett köp vilket leder till missade affärer. Detsamma gäller även efter transaktionen när vi inte...

Läs mer
Påverka kundresan genom kännedom om den ”röriga mitten”

En ny studie från Google tittade på vad som händer på vägen mellan initiala triggers och det slutliga beslutet i köpresa. I resan mot ett beslut är den här ”röriga mitten” väldigt snårig. Köpare snurrar i sina egna komplicerade banor av efterforskningar och utvärderingar. Vad som är mindre känt är...

Läs mer
Anpassa säljprocessen för att påverka kundresan

För att vinna kundens förtroende och vara med under hela deras resa fram till köpbeslutet så måste din säljprocess anpassas för att ge kunden det den behöver i de olika faserna i kundresan.

Läs mer
Vad är en kundresa?

En kundresa beskriver en köpares väg till ett köp. Med andra ord, kunden vaknar inte helt plötsligt och bestämmer sig för att köpa. De går igenom en process för att bli medvetna om, överväga och utvärdera, och bestämmer sig sedan för att köpa en ny produkt eller tjänst.

Kundens resa sker både fysisk

Läs mer
home-contact-img

Kontakta oss