Skip to content

Elbilar

Elbilars påverkan

Bilar som drivs av el håller på att förändra en bransch som har förlitat sig på förbränningsmotorer i hundra år. Hur stora blir förändringarna och hur påverkar det bilbranschen och gemene man. Vi på the The Incredible Journey har sammanställt ett antal texter för att belysa detta. Med tiden kommer dessa att fyllas på med ytterligare  texter på samma tema. 

Artiklar om elbilar

Elbilsmarknaden accelerar snabbt

När vi ser tillbaka på första halvåret i år så går det att konstatera att elbilsmarknaden verkligen tagit fart. Detta gäller inte bara i Sverige där vi sett en mer än en fördubbling av antalet sålda elbilar utan även stora delar av övriga världen. I Kina, USA och övriga Europa sker även där en...

Läs mer
Sveriges populäraste elbilar

Vilket bilmärke säljer flest elbilar och vilka märken är det som ökar mest just nu? Två år i rad har andelen nyregistrerade elbilar i oktober månad trefaldigats. I oktober månad 2021 så registrerade hela 4573 elbilar i Sverige. Det var 23% av alla bilar och om även andelen laddhybrider räknas in så...

Läs mer
tij-env-laptop

Kontakta oss